Ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

TP - BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 346 về Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, trước khi cấp mã số BHXH, cán bộ BHXH phải tìm kiếm thông tin người tham gia trong cùng hộ gia đình, nếu tồn tại trung thông tin 1 người thì không cấp mã số mới; Nếu cùng 1 người nhưng thông tin có một số sai lệch thì xác minh và điều chỉnh thông tin.
Trường hợp khác hộ gia đình, cán bộ BHXH thực hiện tìm kiếm lần lượt theo các thông tin như thông tin định danh cá nhân, chức minh thư, hộ chiếu, căn cước, mã tỉnh khai sai, họ tên…
Trường hợp khi tìm kiếm xác định các thông tin là cùng 1 người thì không cấp mới mã số BHXH; nếu 2 người khác nhau thì cập nhập bổ sung thông tin và chuyển về Trung tâm Công nghệ thông tin để cấp mã số BHXH; đồng thời thực hiện các bước điều chỉnh thông tin; nếu không tìm thấy người trùng khấp thông tin thì chuyển đề nghị Tổ kiểm soát duyệt cấp mã số BHXH… Quyết định có hiệu lực từ 1/4/2019.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng