Băn khoăn quy định Giám đốc Công an tỉnh là Thiếu tướng

TPO - Theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh, quy định Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng đang gây ra khá nhiều quan điểm khác nhau, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình với điều này.

Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi đề xuất nhiều quy định về cấp tướng
Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi đề xuất nhiều quy định về cấp tướng

 Quy định thống nhất, bảo đảm bình đẳng

Sáng 7/6, nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra về cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh được nêu trong Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt cho hay, hiện có 3 loại ý kiến khác nhau về vấn đề này.

Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định của dự thảo Luật vì cho rằng, giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức CAND theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”.
Băn khoăn quy định Giám đốc Công an tỉnh là Thiếu tướng - ảnh 1 Photo: Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt
Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định tất cả Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng vì cho rằng, chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công an cấp tỉnh là tương đương và đều thuộc sự chỉ huy, điều hành trực tiếp của lãnh đạo Bộ như các cục thuộc Bộ; đồng thời bảo đảm bình đẳng và thuận lợi trong việc xem xét quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Bộ Công an; bảo đảm tính tương quan giữa lãnh đạo cấp cục với lãnh đạo Công an cấp tỉnh và vẫn bảo đảm tổng số tướng của lực lượng Công an theo xác định của cấp có thẩm quyền.

Loại ý kiến thứ ba không nhất trí như quy định của dự thảo Luật vì cho rằng, quy định cấp bậc hàm cao nhất của Giám đốc Công an cấp tỉnh phải tương đương với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh để bảo đảm tương quan trong hệ thống chính trị và giữa lực lượng CAND với Quân đội nhân dân ở địa phương.

Uỷ ban Quốc phòng – An ninh nhận thấy, đây là vấn đề hệ trọng đã được cấp có thẩm quyền quyết định khi xây dựng Luật CAND năm 2014. Nay Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung như dự thảo Luật, cần phải nghiên cứu và đánh giá kỹ. Uỷ ban Quốc phòng – An ninh đề nghị Quốc hội nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy định cứng trong luật để công khai, minh bạch

Về quy định vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân, theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh, hiện cũng có hai loại ý kiến.

Trong đó, ý kiến thứ nhất đề nghị quy định cụ thể ngay trong Luật vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng như Luật CAND hiện hành để bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đã được cấp có thẩm quyền chỉ đạo sát sao trong quá trình xây dựng Luật CAND năm 2014; đồng thời, để tạo thuận lợi trong quá trình giám sát, kiểm tra thi hành Luật.

Băn khoăn quy định Giám đốc Công an tỉnh là Thiếu tướng - ảnh 2 Photo: Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình Dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi
Loại ý kiến thứ hai tán thành quy định như dự thảo Luật, vì cho rằng phù hợp với yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, bảo đảm bí mật về tổ chức cũng như để linh hoạt trong thực tiễn, tránh phải sửa đổi Luật khi có sự điều chỉnh về tổ chức, bộ máy.

Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, nhóm ý kiến trên đề nghị cần bổ sung quy định cụ thể tiêu chí Cục đặc biệt; số lượng vị trí cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng trong CAND để giao UBTVQH hoặc Chính phủ quy định cụ thể, tránh thực hiện thiếu thống nhất hoặc lạm dụng khi áp dụng điều luật.

Về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, một số ý kiến trong Uỷ ban Quốc phòng – An ninh băn khoăn với quy định này vì cho rằng, theo chủ trương của cấp có thẩm quyền thì việc phong, thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang phải được quy định chặt chẽ trong luật, đúng nhu cầu.

Do đó, đề nghị báo cáo cụ thể vị trí chức vụ có cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng để Quốc hội xem xét, cho ý kiến và đề nghị cân nhắc quy định cấp bậc hàm cao hơn một bậc đối với các chức vụ quy định tại khoản 4 Điều 26 dự thảo Luật.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá