Băn khoăn thu phí sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, toàn bộ các dữ liệu thông tin liên quan đến cá nhân của con người thuộc bí mật đời tư, chỉ có hai đối tượng có thể tiếp cận là người đó và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Ngày 26/3, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án 896 - Đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Văn phòng Ban chỉ đạo 896 cân nhắc vấn đề thu phí sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo ông Ngọc, toàn bộ các dữ liệu thông tin liên quan đến cá nhân của con người thuộc bí mật đời tư, chỉ có hai đối tượng có thể tiếp cận là người đó và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Nếu giữa các cơ quan với nhau thu tiền thì chỉ là lấy từ túi nọ sang túi kia. Nếu thu tiền của người dân thì có lẽ không đạt được mục tiêu đề ra khi xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu này. Mục tiêu chúng ta đề ra là đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, để tất cả các cơ quan có quyền truy cập, khai thác cũng như giúp người dân sử dụng được tối đa”, ông Ngọc nêu ý kiến.

Giải đáp vấn đề này, đại diện Bộ Công an cho biết, dữ liệu quốc gia về dân cư chủ yếu phục vụ cho mục tiêu quản lý nhà nước nên có hai đối tượng được miễn phí sử dụng là cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và công dân.

Ngoài cơ quan tổ chức trên thì cơ quan tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng khác cũng có thể được quyền khai thác nếu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải thu phí.

Trước vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị Bộ Tài chính và Công an xác định cho rõ thu phí trong trường hợp nào, không thu phí trong trường hợp nào?

“Đầu tư cho hạ tầng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia từ tiền thuế của dân chứ từ đâu mà có? Do vậy, người dân có nghĩa vụ phải kê khai thì được hưởng quyền lợi và không phải trả phí”, Phó Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, đối với những tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, thương mại phát sinh giao dịch hay làm công việc nghiên cứu, đề án, dự án…, Phó Thủ tướng cho rằng, nếu muốn có dữ liệu thì phải trả phí.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng