Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng phối hợp công tác

TPO - Chiều 10/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng phối hợp công tác

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã thống nhất nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định các chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp thẩm định các đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; các đề án quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hai cơ quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng trao đổi thông tin và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; trao đổi thông tin về hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; phối hợp trong công tác nghiên cứu, lý luận về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên các mặt công tác. Bộ trưởng nhấn mạnh: việc ký Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa  trong công tác xây dựng pháp luật; tham mưu, kiến nghị những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh; quốc phòng - an ninh với kinh tế;.... Đại tướng Phùng Quang thanh cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương sớm có các chuyến công tác, khảo sát các đơn vị kinh tế, binh đoàn về kinh tế của Quốc phòng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nêu rõ: trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng- an ninh và quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm lợi ích quốc gia càng trở nên quan trọng và cấp thiết. 

Trong thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Bộ Quốc phòng giúp Ban trong việc xây dựng các chủ trương, đường lối tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thêm cơ chế, chính sách để phát huy mạnh mẽ hơn nữa thế mạnh của Quân đội ta trong việc là nòng cốt góp phần xây dựng kinh tế, xây dựng hệ thống các khu kinh tế- quốc phòng; cải thiện đời sống nhân dân trên các địa bàn biên giới, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, tạo lập thế trận lòng dân ở những vùng hiểm yếu, địa bàn chiến lược, "phên dậu" của Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá