Ban Kinh tế T.Ư là tai mắt của T.Ư về kinh tế - xã hội

TP - Ngày 11/1, làm việc với Ban Kinh tế T.Ư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc tái lập Ban Kinh tế T.Ư là chủ trương đúng đắn và hết sức cần thiết.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Đảng lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó kinh tế là trung tâm, đóng vai trò nền tảng, kinh tế phải đi hàng đầu. 

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả công tác của Ban Kinh tế T.Ư trong năm vừa qua, trong điều kiện vừa tái lập, gặp nhiều khó khăn, nhưng với phương pháp làm việc tương đối khoa học, bài bản, Ban Kinh tế T.Ư đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và các năm tiếp theo, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Kinh tế T.Ư cần hiểu rõ sứ mệnh lịch sử, vai trò quan trọng của mình, với tư cách là cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan nghiên cứu, đề xuất hàng đầu của Đảng về kinh tế-xã hội, là tai mắt, bộ phận cấu thành bộ não của T.Ư về kinh tế-xã hội, đặc biệt chú trọng mặt chính trị của kinh tế, không đi vào kỹ thuật, cụ thể, gắn chặt kinh tế với xã hội, xã hội với kinh tế.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá