Ban Thi đua Khen thưởng thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

TPO - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Thông báo số 2974/TB-BTĐKT về kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bộ Nội vụ và nhiều đơn vị từng tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo.
Bộ Nội vụ và nhiều đơn vị từng tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo.

Theo thông báo, các chức danh thi tuyển gồm: Phó Chánh Văn phòng và Phó Giám đốc Trung tâm Tin học.

Đối tượng dự thi, gồm các công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Ban) có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Công chức, viên chức đang công tác tại các vụ, đơn vị thuộc Ban và thuộc Bộ Nội vụ hoặc đang công tác tại các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

Thời gian tổ chức thi tuyển, dự kiến trong tháng 2/2019.

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng tổ chức hai đợt thi tuyển nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong đó có thi tuyển các chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương phụ trách lĩnh vực chế độ tiền lương đối với quân đội; công an; cơ yếu; công chức, viên chức ngành Y tế, Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra, Tư pháp; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế phụ trách lĩnh vực rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng