Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển vụ trưởng

TPO - Ban Tổ chức T.Ư vừa ban hành kế hoạch thi tuyển các chức danh vụ trưởng gồm: Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ; Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng và Vụ trưởng Vụ Địa phương III nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo từng được Bộ GTVT thực hiện.
Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo từng được Bộ GTVT thực hiện.

Theo Ban Tổ chức T.Ư, mục đích là thông qua thi tuyển để lãnh đạo Ban có thêm căn cứ lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm.

Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Cơ quan.

Đối tượng dự thi gồm các đồng chí trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh Vụ trưởng các vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở Đảng, Địa phương III; các đồng chí đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi

Về điều kiện, tiêu chuẩn chung của các đối tượng dự thi phải là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi tham ô, tham nhũng.

Bên cạnh đó, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không vụ lợi; gương mẫu về đạo đức, lối sống, được cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác tín nhiệm; có khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, là trung tâm đoàn kết nội bộ. Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước…

Nội dung, hình thức thi được quy định tại Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, chủ đề xây dựng đề án đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ là, từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Vụ, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ Chính sách cán bộ có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng phải phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương III, người dự thi tuyển  phải phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhất quy chế cán bộ theo dõi địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 1190-QĐ/BTCTW ngày 24 tháng 2 năm 2017.

Ban Tổ chức T.Ư cũng yêu cầu tổ chức ghi hình, ghi âm toàn bộ quá trình các thí sinh trình bày đề án tại Hội đồng và lưu trữ để làm công cụ giám sát Hội đồng thi và phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại khi cần.

Theo Ban Tổ chức T.Ư, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 15/6/2017 đến ngày 30/6/2017. Địa điểm tiếp nhận: Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Địa chỉ: số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá