Báo chí cần phản ánh sinh động sự nghiệp xây dựng đất nước

TP - Ngày 25- 5, phát biểu bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XI cho lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản phía Bắc, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản phải nắm vững những nội dung mới, cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng XI.

Từ đó, chủ động xây dựng các chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu rõ: “Bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo của công dân. Phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ, hiện đại, thông tin chân thực, đa dạng, kịp thời, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Do vậy, báo chí cần phản ánh sinh động sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, trở thành nền báo chí sôi động, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Báo chí phải là cuốn biên niên hằng ngày về công cuộc xây dựng đất nước.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá