Báo chí góp ý kiến vào Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày 15/7, cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng TW và Hà Nội đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Pphòng, chống tham nhũng trong cuộc Hội thảo do Thanh tra Chính phủ và Uỷ ban Pháp luật Quốc hội phối hợp tổ chức.

Đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng, các Bộ Công an, Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam và nhiều cơ quan ban, ngành, đoàn thể khác đã đến dự.

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm 104 điều và 8 chương: Quy định chung; Phòng ngừa tham nhũng; Phát hiện tham nhũng; Xử lý tham nhũng; Tổ chức và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án trong phòng, chống tham nhũng; Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng và Điều khoản thi hành.

Từ những góc độ khác nhau, đại diện các cơ quan báo chí đã góp nhiều ý kiến cụ thể, gần gũi với đời sống thực tế vào Dự thảo Luật. Những nội dung đưa ra tập trung chủ yếu vào các chương, điều về công khai, minh bạch, trong đó có việc kê khai, minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và sự tham gia của các cơ quan báo chí (chương II, chương VI); Nguyên tắc, nội dung và các hình thức công khai (điều 17, điều 19); Công khai, minh bạch trong các lĩnh vực cụ thể (điều 20, điều 28); Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với báo chí; Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong phòng, chống tham nhũng (điều 95); Việc tặng quà và nhận quà đối với cán bộ công chức (điều 39)…

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa cơ quan điều tra và báo chí, trách nhiệm bảo vệ những tổ chức, cá nhân (trong đó có phóng viên báo chí) trong việc tham gia phát hiện, tố cáo, đấu tranh với những hành vi tham nhũng.

Đối với điều khoản về công khai, minh bạch, nhiều ý kiến cho rằng Nhà nước chỉ cần quy định rõ danh sách những tài liệu thuộc diện bí mật, không được phép cung cấp, thông tin. Bởi nếu quy định cụ thể danh sách các tài liệu được phép thông tin và không được phép thông tin thì chắc chắn sẽ để sót một số loại tài liệu không thuộc diện được phép hay không được phép thông tin, khó cho cả cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí.

Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở Pháp lệnh chống tham nhũng hiện hành và là một trong những đạo luật được đông đảo cử tri, cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước quan tâm. Dự kiến, Luật phòng, chống tham nhũng sẽ đuợc trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm nay.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá