Báo chí khẳng định vai trò thiết yếu với đời sống xã hội

Hôm nay 8/1, tại TP. Cần Thơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức họp với đại diện 19 cơ quan báo chí địa phương và 20 cơ quan báo chí Trung ương ở khu vực Nam bộ để thông tin về tình hình hoạt động báo chí trong nước năm 2009 và định hướng thông tin báo chí năm 2010.

Báo chí tác nghiệp. Ảnh: ICTnews.
Phát biểu tại buổi họp, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ TT-TT biểu dương báo chí khu vực Nam bộ đã năng động, với tính chuyên nghiệp ngày càng cao, ngày càng khẳng định vai trò thiết yếu đối với đời sống xã hội. Báo chí khu vực Nam bộ năm qua đã bám sát các sự kiện xảy ra trong đời sống hàng ngày để thông tin nhanh, đầy đủ và kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc.

Cả nước có 706 cơ quan báo chí

Hiện cả nước có 706 cơ quan báo chí (gồm 4 loại hình: báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử). Khu vực Nam bộ có 132 cơ quan báo chí, địa phương đông nhất là thành phố Hồ Chí Minh có 35 cơ quan báo chí, trong số này có nhiều cơ quan báo in có số lượng phát hành lớn từ 60.000 bản đến 400.000 bản/kỳ.

Báo chí đã làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ TT-TT yêu cầu các cơ quan báo chí phải sáng suốt, chủ động phối hợp thông tin chặt chẽ để hướng dẫn dư luận, tạo nên hiệu ứng xã hội tốt và đáp ứng ứng yêu cầu thông tin của công chúng.

Năm 2009, báo chí khu vực Nam bộ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tiến bộ vượt bậc, toàn diện cả về số lượng, chất lượng, làm tốt vai trò thông tin đa đạng, phong phú; số lượng cơ quan vi phạm luật báo chí trong năm giảm nhiều so với năm 2008.

Hiện cả nước có 706 cơ quan báo chí (gồm 4 loại hình: báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử). Khu vực Nam bộ có 132 cơ quan báo chí, địa phương đông nhất là thành phố Hồ Chí Minh có 35 cơ quan báo chí, trong số này có nhiều cơ quan báo in có số lượng phát hành lớn từ 60.000 bản đến 400.000 bản/kỳ.

Một số cơ quan báo chí đã có trang thông tin điện tử liên tục cập nhật cung cấp cho bạn đọc những thông tin mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và các sự kiện quốc tế quan trọng.

Năm 2010, thông tin báo chí sẽ tập trung vào 10 nhóm sự kiện quan trọng của đất nước. Đó là tập trung tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp ở địa phương hướng tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11; việc thực hiện 5 nhóm giải pháp lớn của Chính phủ nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2010; sự kiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; đẩy mạnh Cuộc vận động “ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam ”…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá