Bảo đảm khách quan, trung thực trong tổng hợp ý kiến nhân dân

TP - Ngày 6- 3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ, chủ trì Hội nghị trực tuyến về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

> Văn nghệ sĩ, nhà báo trẻ góp ý sửa đổi hiến pháp
> Không phân biệt các thành phần kinh tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã cơ bản thành công, đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Đây thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống chính trị đất nước, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đồng bào trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần đảm bảo tính dân chủ, khách quan, trung thực. Đối với những nội dung góp ý trái với đường lối của Đảng cần phải phản bác lại trên cơ sở lý luận khoa học.

Các cơ quan, đơn vị cần tranh thủ sự góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý. Báo cáo cần thể hiện rõ phương pháp thống kê, so sánh các ý kiến ủng hộ, không ủng hộ đối với các vấn đề quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, tính đến ngày 4- 3 đã có 54 tỉnh, thành phố và 17 bộ, cơ quan ngang bộ gửi báo cáo về tình hình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Việc lấy ý kiến nhân dân được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, công khai, dân chủ.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng