Bảo hiểm Xã hội VN bắt đầu giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

TPO - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.

Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn ký hợp đồng nguyên tắc.
Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn ký hợp đồng nguyên tắc.

Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, chiều nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký hợp đồng nguyên tắc về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa hai đơn vị. Như vậy, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.

Bưu điện Việt Nam sẽ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ các tổ chức và chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, đồng thời nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan Bảo hiểm xã hội để chuyển cho các tổ chức liên quan.

Bưu điện Việt Nam cũng cung cấp, duy trì thường xuyên phần mềm liên thông dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các tổ chức, để tất cả các bên liên quan có thể thực hiện việc yêu cầu sử dụng dịch vụ, kiểm tra, theo dõi, cập nhật tình trạng hồ sơ, kết quả theo hình thức trực tuyến từ thời điểm tổ chức hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội bắt đầu gửi yêu cầu nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới Bưu điện và kết thúc khi hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyển đến người nhận theo yêu cầu.

Việc nhận, trả hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại trụ sở tổ chức và trụ sở cơ quan BHXH, thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ngay sau Lễ ký, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ công bố các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các BHXH tỉnh, thành phố trong việc phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố để đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng hỗ trợ Bưu điện Việt Nam kết nối hệ thống công nghệ thông tin, trao đổi dữ liệu về việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả để kiểm tra, cập nhật tình trạng hồ sơ. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng