Bầu ra những người sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm

TP - Theo ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Đó là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chiều 22/12, Ban Đối ngoại Trung ương (T.Ư) tổ chức thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ông Hoàng Bình Quân thông báo, Hội nghị T.Ư 13 (khóa XI) đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, từ ngày 20 đến 28/1/2016.

Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... cũng được mời dự Đại hội.

Theo ông Quân, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII đã thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển. Đồng thời, phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận; có cơ chế bảo đảm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, góp ý xây dựng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Ðảng, toàn dân.

Về công tác nhân sự, ông Quân cho biết, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội… Đồng thời là những người có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Theo ông Quân, trong nhiệm kỳ Đại hội XI, quan hệ đối ngoại đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trên thế giới đã được chủ động và tích cực thúc đẩy, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng mời Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự Phiên khai mạc và Phiên bế mạc của Đại hội lần thứ XII.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá