Bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, ngày 28 - 12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu về dự Đại hội và đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Bế mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII

> Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII
> Thi đua là yêu nước 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khẳng định kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010 của đất nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của khủng hoảng kinh tế thế giới, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân khoảng 7%/năm.

GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.160USD, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 9,5%, an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và bảo đảm ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và chiến lược 10 năm tới, cả nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011-2015 đạt từ 7-7,5%/năm; đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.000 USD, gấp 1,7 lần năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 2%/ mỗi năm; tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để phấn đấu thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ trên, trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng.

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015,” đồng thời kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI , thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Thủ tướng nhấn mạnh năm nội dung chủ yếu của phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015, cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức… cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua yêu nước gắn với với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” qua đó làm cho mọi người thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thủ tướng đề nghị ngay sau Đại hội, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng của bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình.

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng đã đọc lời hưởng ứng thi đua, khẳng định niềm tin sắt son vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, quyết tâm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của tầng lớp thanh niên, tình nguyện tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng.

Các cấp bộ Đoàn trong cả nước luôn quan tâm phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, hướng lớp trẻ nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão, vươn tới những giá trị cao đẹp.

Theo Chu Thanh Vân
Thông Tấn Xã Việt Nam

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá