Bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XII

TP - Chiều 7/7/2016, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành Hội nghị.

Tại phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các ý kiến thảo luận của Trung ương về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tiếp đó, Trung ương tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Sau phần công tác nhân sự, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các ý kiến thảo luận của Trung ương về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII và dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các ý kiến thảo luận của Trung ương về dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng.

Kết thúc phiên họp, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Bầu bổ sung một Ủy viên BCH T.Ư vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua về nguyên tắc nội dung Quy chế làm việc của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII. BCH T.Ư đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 để trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV bầu hoặc phê chuẩn; bầu bổ sung một đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng vào Ủy ban Kiểm tra T.Ư. 

Thành Nam

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá