Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

TPO - Chiều nay (6- 8), Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân với 82% đại biểu tán thành.

Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

Theo đó, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, không giảm thuế TNDN đối với số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động kinh doanh sổ xổ, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Không giảm thuế đối với doanh nghiệp được xếp hạng I, hoặc hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp là những công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con và công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

Giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Quốc hội cũng quyết định giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế TNDN từ quý III năm 2011 đến hết năm 2011 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2010.

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1-8-2011 đến hết 31-12-2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, cổ tức tín dụng.

Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (đề xuất ban đầu của Chính phủ là miễn) từ 1-8-2011 đến hết ngày 31-12-2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.

Miễn thuế TNCN từ 1-8-2011 đến 31-12-2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc một của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế TNCN.

Quốc hội cũng thông qua ba nghị quyết: Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ, 500 đại biểu Quốc hội đại diện cho đồng bào cử tri cả nước về dự đông đủ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đã mang đến kỳ họp trí tuệ, niềm tin, khí thế và tinh thần đổi mới của nhiệm kỳ mới. Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội khẩn trương báo cáo với cử tri cả nước về kết quả kỳ họp; giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thức ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà Nước.


Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá