BHXH và Bưu điện TP Hải Phòng đánh giá công tác phối hợp

BHXH và Bưu điện TP Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.
Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2019, đã có 1.039 người hưởng già yếu trên địa bàn thành phố được chi trả tại nhà. Việc nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đối với các đơn vị sử dụng lao động, người lao động khi nộp hồ sơ tham gia, giải quyết các chế độ BHXH. Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm 2019, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 128 hội nghị tuyên truyền, phát triển mới 1.872 người tham gia BHXH tự nguyện…
Tuy nhiên, tại TP.Hải Phòng tỉ lệ người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM còn thấp; số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng nhưng vẫn còn chậm; việc chuyển phát hồ sơ qua hệ thống Bưu điện có lúc, có nơi chưa kịp thời…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra nguyên nhân và đưa ra những giải pháp, phương hướng tăng cường công tác phối hợp giữa 2 đơn vị để khắc phục, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng