BHXH Việt Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

TP - Gần đây, BHXH Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Áp dụng CNTT tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi giao dịch với ngành BHXH
Áp dụng CNTT tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi giao dịch với ngành BHXH

Trong hai năm gần đây, BHXH Việt Nam triển khai đầu tư nhiều hoạt động ứng dụng CNTT. Từng bước đầu tư xây dựng hệ thống CNTT của ngành BHXH là hệ thống tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ theo khung Kiến trúc Chính phủ điện tử đồng thời gắn kết chặt chẽ với quá trình cải cách hành chính, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Với vị trí và vai trò của một ngành có giao tiếp rất nhiều với người dân và đơn vị sử dụng lao động, BHXH Việt Nam xác định ứng dụng CNTT đặc biệt là giao dịch BHXH điện tử là phương thức tối ưu để thực hiện giảm 1/3 số lần và 50% số giờ thực hiện các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.


Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Từ năm 2015 đến nay, ngành BHXH hết sức chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về ứng dụng CNTT để từng bước hoàn thiện môi trường pháp lý trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn ngành, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành như: Quyết định số 319/QĐ-BHXH về việc ban hành Thiết kế mẫu mạng LAN/WAN cho cấp tỉnh và huyện ngành BHXH Việt Nam; Quyết định số 1090/QĐ-BHXH phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ngành BHXH giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao dự toán để triển khai thực hiện; Quyết định số 640/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ngành BHXH giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 641/QĐ-BHXH.

Theo bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, để triển khai các ứng dụng CNTT, ngành BHXH đã triển khai lắp đặt mạng diện rộng (WAN) và mạng internet đối với 63 tỉnh thành và hơn 700 huyện khắp cả nước. Kết nối giữa BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và BHXH huyện được cải thiện mạnh mẽ nhờ mạng diện rộng này. Việc quản lý và cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo đó cũng trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn trang bị 218 máy chủ có cấu hình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để đáp ứng việc cài đặt phần mềm và CSDL nghiệp vụ cho BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Bà Minh cho biết, trong năm 2015, BHXH Việt Nam đã điều chỉnh bổ sung, mở rộng băng thông để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng phần mềm lõi BHXH, khai thác các hệ thống tập trung của ngành hay việc chuyển, nhận hồ sơ điện tử BHXH của các dịch vụ công trực tuyến BHXH trên mạng internet; BHXH Việt Nam đã thực hiện xuyên suốt phương án thuê đường truyền kết nối cấp tỉnh - huyện, luôn sẵn sàng cho việc kết nối liên thông các hệ thống ứng dụng điều hành, tác nghiệp và hoạt động giao dịch trực tuyến.

Tiến hành nâng cấp, trang bị máy chủ, hệ thống máy trạm và các thiết bị mạng tại BHXH các tỉnh, huyện. Các thiết bị mạng, an ninh mạng được nâng cao chất lượng để việc kết nối giữa các cơ quan BHXH các cấp luôn liền mạch. Xây dựng hệ thống thư điện tử ngành BHXH đảm bảo tích hợp với cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số phục vụ việc triển khai giao dịch điện tử được hiệu quả.

Đặc biệt, toàn bộ các đơn vị từ Trung ương tới 63 các tỉnh, thành phố đều được trang bị hệ thống hội nghị truyền hình đảm bảo cho việc thiết lập, vận hành các kênh họp giao ban điện tử giữa các đơn vị. Cung cấp chứng thư số cho cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo giai đoạn 1. Toàn ngành tập trung xây dựng phần mềm lõi của Ngành BHXH (3S) tập trung hóa dữ liệu đối tượng tham gia BHXH, đã triển khai thí điểm xong tại BHXH Nghệ An, Hà Tĩnh và TPHCM. Hiện, đang đánh giá để triển khai trên phạm vi toàn quốc...

Để có cơ sở pháp lý triển khai hệ thống giao dịch BHXH điện tử, BHXH Việt Nam đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để BHXH Việt Nam chính thức tiến hành giao dịch BHXH điện tử.

Lãnh đạo ngành đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung cao độ triển khai chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp đường truyền kết nối WAN từ tỉnh lên Trung ương, hệ thống phần mềm giao dịch điện tử, chữ ký số… để triển khai Quyết định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng