BHXH Việt Nam đẩy nhanh cải cách hành chính

TP - BHXH Việt Nam vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Ðề án “Ðổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian quy định; khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức của Trung tâm Dịch vụ khách hàng; chỉ đạo BHXH các tỉnhrà soát lại chức năng, nhiệm vụ của bộ phận “một cửa”...

Trung tâm Công nghệ thông tin được giao phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu   đẩy nhanh việc hoàn thiện các phần mềm quản lý; tiếp tục mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thống nhất phương án quản lý, kết nối dữ liệu... BHXH các tỉnh được yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện các chương trình, phần mềm nghiệp vụ theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, đặc biệt đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá