BHXH Việt Nam đơn giản hóa chế độ báo cáo

TP - BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của BHXH Việt Nam.

Theo đó, việc đơn giản hóa chế độ báo cáo với mục đích nhằm loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, giảm tải áp lực trong tuân thủ chế độ báo cáo tại cơ quan BHXH, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực thực hiện.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng