BHXH Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

TP - Thực hiện Nghị định 153/2018 của Chính phủ, quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn gửi BHXH các tỉnh thành, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ.

Theo đó, thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định trên; Tiến hành chi trả tiền truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018. Các đơn vị lập báo cáo kết quả đối tượng được điều chỉnh và tổng quỹ chi trả lương hưu tăng thêm của năm trước trước ngày 10/1/2019. Đối với BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân, điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 153 với trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng