BHXH Việt Nam tập huấn công tác văn phòng năm 2019

Hội nghị cùng thảo luận về tình hình triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; một số yêu cầu trong thời gian tới và thảo luận, trao đổi, giải đáp những thắc mắc về công tác văn phòng, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quản lý, sử dụng văn bản điện tử trên Eoffice.

BHXH Việt Nam tập huấn công tác văn phòng năm 2019

Trong 2 ngày 13 và 14/6/2019, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn phòng năm 2019.

Tại đây, các đại biểu được nghe phổ biến một số nội dung, như: quy chế làm việc của BHXH Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác văn phòng; tổng quan về công tác văn phòng trong hệ thống BHXH Việt Nam; tình hình triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành…

Hội nghị cùng thảo luận về tình hình triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; một số yêu cầu trong thời gian tới và thảo luận, trao đổi, giải đáp những thắc mắc về công tác văn phòng, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quản lý, sử dụng văn bản điện tử trên Eoffice.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng