DMCA.com Protection Status

Bí thư Đà Nẵng chia sẻ bài học về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

TPO - “Cần xác định công tác kiểm tra, giám sát không phải là “rào cản” của sự phát triển, kìm hãm sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. ẢNH NHƯ Ý
Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. ẢNH NHƯ Ý

Kỷ luật 3 tổ chức đảng, 696 đảng viên

Ngày 28/1, tại Đại hội XIII của Đảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tham luận chủ đề: “Một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng”.

Ông Quảng thẳng thắn, nhiệm kỳ qua, nhất là nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng. Bên cạnh đó, thành phố cũng gặp nhiều vướng mắc, tồn tại trong quản lý đất đai, sử dụng tài sản công, cấp phép đầu tư; cùng với đó là việc chậm khắc phục những sai phạm trong lãnh đạo, quản lý theo các kết luận thanh tra, kiểm tra của nhiều năm trước đây…

“Những vấn đề nêu trên đã ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy và đảng viên giảm sút; có hiện tượng nặng về chấp hành thực hiện, thiếu quyết liệt trong đấu tranh bảo vệ quan điểm; một số cán bộ, đảng viên có tâm lý lo ngại, làm việc cầm chừng. Ngược lại, có hiện tượng lợi dụng khó khăn, vướng mắc để nhũng nhiểu người dân, doanh nghiệp”, Bí thư Đà Nẵng cho hay.

Trước tình hình nêu trên, đặt ra cho Đảng bộ thành phố yêu cầu phải tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; nhất là kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trong thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và quyết tâm cao, ông Quảng cho biết, Đảng bộ thành phố đã thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận phố 292 ngày 21/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cán bộ chủ chốt của thành phố. Trong nhiệm kỳ, nhất là vào nửa cuối nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát với những cách làm bài bản, chặt chẽ.

Theo đó, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên; giám sát hơn 1.900 lượt tổ chức đảng và gần 3.700 đảng viên; kiểm tra hơn 4.500 lượt tổ chức đảng và gần 13.000 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 696 đảng viên vi phạm (tăng gần 30% so với nhiệm kỳ trước).

Cũng theo Bí thư Đà Nẵng, Đảng viên là cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 125 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 14 đảng viên; UBKT thành ủy thi hành ỷ luật 29 đảng viên... Đồng thời, đề nghị Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên theo thẩm quyền.

Bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua, theo Bí thư Đà Nẵng, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trước tiên, phải nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các cấp ủy đảng.

“Đặc biệt, cần xác định công tác kiểm tra, giám sát không phải là “rào cản” của sự phát triển, kìm hãm sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, mà là biện pháp để giữ vững nguyên tắc và kỷ luật của Đảng; sớm phát hiện, khắc phục các hạn chế, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn gây hậu quả nghiêm trọng; bảo đảm cho các chủ trương, quyết sách của cấp ủy được chính xác và bền vững hơn”, ông Quảng nhấn mạnh.

Thứ nữa, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời, không để vi phạm của người đứng đầu thành vi phạm của một tổ chức; đặc biệt cần nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục các sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, giám sát, không để vi phạm kéo dài trở thành một tình trạng của cả hệ thống. “Đây là những bài học sâu sắc mà Đảng bộ thành phố rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua”, ông Quảng cho hay.

Bí thư thành uỷ Đà Nẵng đề nghị Ban Chấp Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ cấp Trung ương đến cơ sở. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm tốt công tác ban hành các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát. Ông đề nghị trong nhiệm kỳ đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này.

Thứ hai cần đẩy mạnh công tác tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai phạm, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên đã được xác định thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong việc thực hiện nguyên tắc, Điều lệ của Đảng; bên cạnh việc đề cao vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và mở rộng quyền hạn, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp, đề nghị Trung ương cần có cơ chế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho địa phương, đơn vị trong việc khắc phục hậu quả những sai phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đồng thời, Bí thư Đà Nẵng cũng đề nghị sớm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt được hiệu quả tốt hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng