Bí thư Hà Nội: Phải nắm bắt dư luận về cán bộ, đảng viên

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên...

Bí thư Hà Nội: Phải nắm bắt dư luận về cán bộ, đảng viên

Sáng 11/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Quý III/2018 Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Chương trình 01-CTr/TU là chương trình cốt lõi, “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội. Do vậy, cần phải tiếp tục xác định các nội dung của chương trình này là những trọng tâm công tác của Đảng bộ thành phố trong quý IV/2018 cũng như thời gian tiếp theo.

“Trong đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở; công tác cán bộ; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Ông Hải cũng yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 15, Chỉ thị số 15 của Thành ủy, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Đồng thời, cần thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá