Bí thư kiêm Chủ tịch UBND: Điều hành công việc nhanh, hiệu quả

TP- Sau 1 năm thực hiện thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND ở phường 7, thị xã Tân An (Long An) đã có hiệu quả rõ rệt trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND, quy chế dân chủ ở phường 7 được thực hiện tốt; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa và triển khai nhanh, có hiệu quả; cán bộ nâng cao trách nhiệm, bao quát, năng động trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch; khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm và thiếu thống nhất trong chỉ đạo điều hành.

Với mô hình kiêm nhiệm này, người cán bộ quản lý vừa là người đứng đầu cơ quan lãnh đạo (Bí thư), vừa đứng đầu cơ quan tổ chức thực hiện (Chủ tịch UBND) nên có điều kiện phát huy tốt vai trò, xử lý công việc chính xác, kịp thời; một số công việc cấp bách không bị mất thời gian hội ý, trao đổi và giảm thời gian họp tại cơ sở nên tập trung nhiều thời gian hơn cho công tác lãnh đạo.

Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND, cần làm tốt công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy cùng cấp và cấp trên để tránh dẫn đến nguy cơ độc đoán, gia trưởng khi quyền lực chủ yếu tập trung vào một người.

Qua thực hiện mô hình trên, kinh tế - xã hội ở phường 7 có bước phát triển rõ rệt, nhiều mô hình sản xuất xen canh như: lúa hè thu + lúa đông xuân + vụ màu; mô hình trồng màu chuyên canh cho thu nhập bình quân 1 ha từ 40 đến 60 triệu đồng/ha; mô hình chăn nuôi cá đạt từ 50 đến 70 triệu đồng/ha, xóa hộ đói nghèo. Hiện nay thị xã Tân An đang nhân rộng mô hình áp dụng cho các phường, xã để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng