Người ra quyết định mua sắm tài sản Nhà nước vượt tiêu chuẩn:

Bị xử lý kỷ luật và phải bồi hoàn giá trị vật chất

TP- Nghị định số 137/CP quy định việc phân cấp quản lý tài sản Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó:

Hành vi bị coi là vi phạm pháp luật về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước gồm: Quyết định đầu tư xây dựng mới, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, bán, chuyển đổi sở hữu, thanh lý tài sản Nhà nước không đúng tiêu chuẩn định mức, không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; không thực hiện chế độ kê khai đăng ký, báo cáo tài sản Nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cũng theo nghị định này, việc quyết định đầu tư xây dựng mới, mua sắm, điều chuyển, thu hồi, bán, chuyển đổi sở hữu, thanh lý tài sản Nhà nước vượt tiêu chuẩn định mức và không đúng thẩm quyền do Nhà nước quy định sẽ bị: thu hồi lại để điều chuyển cho các tổ chức, cá nhân có tiêu chuẩn, định mức được sử dụng; đình chỉ việc khởi công xây dựng hoặc đình chỉ xây dựng đối với công trình đang xây dựng nhưng mức đầu tư vượt quá tiêu chuẩn, định mức, quy định của Nhà nước.

Đáng lưu ý, người ra quyết định đầu tư xây dựng mới, mua sắm tài sản Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức bên cạnh việc phải chịu xử lý kỷ luật còn phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật đối với sai phạm mà mình gây ra. Kho bạc Nhà nước được quyền từ chối thanh toán đối với các trường hợp sai phạm này.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá