Bình Định thi hành kỷ luật 10 đảng viên

TPO - Cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Bình Định đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 9, khai trừ 1.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ đầu tháng 4/2018 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Bình Định kiểm tra 6 tổ chức đảng và 444 đảng viên (71 cấp ủy viên), giám sát 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên là cấp ủy viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...
 Cùng thời gian trên, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 10 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 9, khai trừ 1 do vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng