Bình Dương : Nâng chuẩn nghèo cao gấp đôi mức qui định chung

Ngày 13/7/2005, Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương đã công bố nâng tiêu chí mức thu nhập thuộc diện nghèo trong giai đoạn (2006-2010) bình quân đầu người là dưới 5,5 triệu đồng/người/năm.

Theo đó, đối với khu vực dân cư thuộc khu vực thành thị được áp dụng mức thu nhập 6 triệu đồng/người/năm (500.000đồng/người/tháng); đối với dân cư khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn được áp dụng mức thu nhập 4,8 triệu đồng/người/năm (400.000đồng/người/tháng).

Đây là mức áp dụng cao gấp đôi so với tiêu chí chuẩn nghèo vừa được Chính phủ thông qua (đối với khu vực nông thôn là 200.000 đồng/người/tháng và khu vực thành thị 260.000đồng/người/tháng).

Theo khảo sát mới đây của UBND tỉnh, đến hết tháng 6 năm 2005, toàn tỉnh hiện còn 1.576 hộ nghèo, chiếm 0,89% (tính theo tiêu chí của tỉnh với mức thu nhập bình quân đầu người tại khu vực thành thị là 3 triệu đồng/người/năm và khu vực nông thôn là 2,5 triệu đồng / người/ năm.) Như vậy, nếu tính theo tiêu chí mới của Chính phủ vừa ban hành thì tính đến thời điểm này tỉnh Bình Dương đã cơ bản thoát nghèo.

Chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương nâng tiêu chí xác định hộ nghèo để phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, mức thu nhập GDP bình quân đầu người và mức sống trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2005, bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn Bình Dương là 15 triệu đồng và dự kiến đến năm 2010 sẽ nâng lên mức thu nhập của đầu người là 28 triệu đồng/người/năm./.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá