DMCA.com Protection Status

Bình Dương sáp nhập Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh

TPO - Kể từ ngày 1/3, hai Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Bình Dương chính thức nhập lại thành một. Như vậy, tính đến nay, cả nước có 7 tỉnh thực hiện việc sáp nhập hai đơn vị này.

Bình Dương sáp nhập Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh

Ngày 17/1, thông tin từ HĐND tỉnh Bình Dương cho biết: Bắt đầu từ ngày 1/3 tới, hai đơn vị là Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh này sẽ chính thức sáp nhập lại thành một đơn vị.

Theo ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, về nhân sự sẽ thực hiện quy trình tiếp nhận, bố trí công việc cho công chức, người lao động theo đúng quy định.

Hiện nay, đã có các Quyết định và ký kết chuyển giao 4 công chức và 3 người lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Bình Dương.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Dương. Theo đó, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Dương là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND.

Tính đến nay, Bình Dương là địa phương thứ 7 trong cả nước thực hiện việc chuyển giao, sáp nhập hai đơn vị này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng