Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Sáng 17/10, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước”.

Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Báo cáo với Bộ Chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết 33, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho biết: Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng với tốc độ khá, GDP tăng bình quân 11,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng “dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” và đạt được kết quả khá toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa, an sinh xã hội…

Thành phố có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, trong công tác cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực, quan tâm cải cách hành chính, huy động được sức mạnh tổng hợp, phát huy được vai trò của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Góp ý với Đà Nẵng, tập thể Bộ Chính trị, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã thảo luận cho ý kiến về những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, vướng mắc; những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về cơ chế, chính sách để có thêm nguồn lực xây dựng, phát triển Thành phố trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đà Nẵng đã tổ chức thực hiện Nghị quyết 33 đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến khá toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước…

Bộ Chính trị lưu ý, tiềm năng lợi thế của Đà Nẵng còn nhiều. Thành phố có thuận lợi về địa kinh tế, địa chính trị, vùng đất, con người, lịch sử nhưng còn có những mặt chưa được khai thác, phát huy tốt. Quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Đầu tư cho phát triển sản xuất chậm so với phát triển hạ tầng.

Sức cạnh tranh và hiệu quả của kinh tế Đà Nẵng, của nhiều sản phẩm chưa cao, công nghiệp phát triển chưa có sự bứt phá. Một số chỉ tiêu, chỉ số có suy giảm, một số dự án công trình kết cấu hạ tầng trọng tâm triển khai còn chậm. Sức lan tỏa của Đà Nẵng ra cả vùng còn hạn chế…

Do vậy, Bộ Chính trị yêu cầu Đà Nẵng cần tích cực, quyết liệt thực hiện Nghị quyết 33 hơn nữa để xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung; một động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo đó, Thành phố tập trung rà soát, xây dựng và thực hiện quản lý tốt các quy hoạch, kế hoạch phát triển thành phố gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của vùng; xây dựng thành phố Đà Nẵng đẹp, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng, có quản lý chặt chẽ, xây dựng con người văn minh. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường,…

Theo Bình Minh
Chinhphu.vn

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng