DMCA.com Protection Status

Bộ Công Thương: Đề xuất tinh giản biên chế, giảm 7 đơn vị

TPO - Tập thể Ban cán sự Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức lấy ý kiến của tất cả cán bộ trong Bộ về dự kiến kiện toàn, tinh giản, đổi mới bộ máy.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Ảnh: Dân Trí
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Ảnh: Dân Trí
Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức và nhân sự, tập thể Ban cán sự Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức lấy ý kiến của tất cả cán bộ trong Bộ về dự kiến kiện toàn, tinh giản, đổi mới bộ máy cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bộ Công Thương hiện có 35 đầu mối tổ chức, dự kiến chỉ còn 28 đầu mối.

Trong đó, Tổng cục Năng lượng có thể được tách thành một Cục và 2 Vụ; vụ Thị trường Thương mại Miền núi nhập vào vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp; Vụ Tài chính tách một phần về vụ Kế hoạch, một phần về Vụ Đổi mới, phát triển Doanh nghiệp; Hợp nhất Vụ Phát triển nguồn nhân lực vào Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ thi đua khen thưởng và Cục công tác phía nam nhập về thuộc Văn phòng Bộ Công Thương; Các Vụ KV1, KV2 , KV3 , KV4  và Vụ  Hợp tác Quốc tế nhập lại thành 2 vụ  Âu Mỹ và Á Phi; Hai viện Nghiên cứu Thương mại và Chính sách công nghiệp nhập thành một Viện; Mở thêm Cục Phòng vệ Thương Mại cho phù hợp xu thế hội nhập; Nâng cấp Cục QLTT thành Tổng cục Quản lý thị trường.

Một số đơn vị được đề xuất giữ nguyên, trong đó có báo Công Thương, tạp chí Công Thương, trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Thanh tra Bộ, Cục xúc tiến Thương mại, Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp...

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mời tất cả cán bộ tham gia ý kiến đóng góp, phản biện. Những lý giải đúng và phản biện hợp lý sẽ được đưa ra bàn trước tập thể Ban cán sự lần cuối. Còn không, thì dự kiến này sẽ được trình lên các Bộ, Ban, Ngành và Chính phủ, xin phê duyệt trong tháng 12/2016.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng