Bộ Công Thương lý giải việc trình Chính phủ văn bản có chữ ký ông Vũ Huy Hoàng

TPO - Trong văn bản gửi báo chí chiều 7/2, Bộ Công Thương cho hay, văn bản có chữ ký ông Vũ Huy Hoàng là nằm trong bộ hồ sơ hoàn chỉnh về một dự thảo Nghị định được gửi kèm báo cáo giải trình, tiếp thu do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký.

Theo thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương, văn bản có chữ ký của ông Vũ Huy Hoàng đã được  cơ quan này trình Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 1/2017 diễn ra hôm 3/2 vừa qua. Văn bản này là bản dự thảo Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký ngày 30/11/2016.

Bộ Công Thương cũng khẳng định, thực tế bộ hồ sơ đầy đủ về nghị định đã được cơ quan này trình Chính phủ từ giữa tháng 12/2015 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi hồ sơ nghị định được trình lên Chính phủ, Bộ Công Thương đã tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo và ý kiến các thành viên Chính phủ.

“Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2015, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Hồ sơ Nghị định đầy đủ đã được trình Chính phủ vào ngày 14/12/2015 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Bộ Công Thương cho biết.

Cũng theo giải thích từ Bộ Công Thương, ngày 30/11/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký văn bản số 119/BC-BCT báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo này của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ Công Thương báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 về vấn đề còn có ý kiến khác nhau sau khi đã xin ý kiến Thành viên Chính phủ, liên quan đến danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ quốc phòng, an ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, để phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, bên cạnh bộ hồ sơ của dự thảo Nghị định đã được trình Chính phủ từ cuối năm 2015, Bộ Công Thương đã bổ sung thêm một Báo cáo riêng được đóng dấu treo cùng văn bản số 119/BC-BCT nêu trên để giải trình về các nội dung liên quan trong đó có các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Thành viên Chính phủ. Tại phiên họp Chính phủ này, Chính phủ đã thảo luận và đi đến thống nhất ý kiến với giải trình của Bộ Công Thương.

“Bộ Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có văn bản báo cáo về dự thảo Nghị định và đã thực hiện việc báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ”, Bộ Công Thương khẳng định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng