Bộ GTVT chấn chỉnh công tác thẩm định, phê duyệt dự án

TP - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan tham mưu của Bộ tiến hành rà soát lại trình tự, thủ tục tất cả các dự án, phối hợp với các chủ đầu tư, các Ban QLDA bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, soát xét lại các quy định về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị để có điều chỉnh hợp lý; chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt trong tất cả các khâu, xử lý các tình huống phát sinh trong thực hiện hợp đồng và thanh toán công trình.

Các chủ đầu tư, Ban QLDA tiến hành rà soát lại trình tự, thủ tục trong tất cả các khâu của dự án kể cả các kết luận làm việc giữa Bộ và các địa phương để kịp thời xử lý, điều chỉnh nếu có bất hợp lý.

Công văn cũng nêu rõ: Các Ban QLDA tăng cường công tác chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực về tài chính, phương tiện thiết bị, lao động đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhất là công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2006.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá