Bộ GTVT giải trình về cảnh báo của kỹ sư Nhật

TPO - Liên quan tới thông tin về một kỹ sư Nhật Bản đã cảnh báo thảm hoạ trước 3 tháng, theo “giải trình” hôm nay của Bộ GTVT thì Liên danh Taisei - Kajima - Nippon Steel (TKN) đã điều chỉnh theo ý kiến của kỹ sư Nhật bản nhưng sự cố vẫn xảy ra...

>> PGĐ Cty Vĩnh Thịnh : Sập cầu là do trụ tạm không thử tải
>> Có thể lường trước thảm họa sập cầu Cần Thơ
>> Vụ sập cầu : Đi tìm Cty Vĩnh Thịnh

kỹ sư Nhật Bản Hiroshi Kudo đã cảnh báo thảm hoạ trước 3 tháng song thảm họa vẫn xảy ra. Ảnh : TPO

Bộ GTVT “lật lại hồ sơ” liệt kê trình tự giải quyết nội dung này giữa TKN với Tư vấn giám sát (Liên danh Nippon Koei - ChoDai). Các quá trình “liên lạc” của các bên được ghi nhớ như sau:

1, Ngày 12/2/2007, TKN có công văn số L-TKN/JVC-1130 gửi Tư vấn giám sát (TVGS)

Nội dung: Nhà thầu đệ trình Phương án về các công trình tạm (đà giáo, ván khuôn) cho nhịp dầm hộp đổ tại chỗ của cầu chính; đề nghị tư vấn giám sát (TVGS) kiểm tra để thông qua.

2, Ngày 7/3/2007 TVGS có công văn số PKG2RE-TKN-1371 gửi TKN

Nội dung: TVGS trả lời thư số 1130 ngày 12/2/2007 của Nhà thầu:

Kết cấu của công trình tạm này có dạng gần giống như kết cấu của công trình tạm thời đúc khối Ko tại trụ tháp bờ Bắc.

- Do khoảng cách hai nhịp này khác (khác với chiều dài khối Ko) do vậy yêu cầu Nhà thầu phải nộp bản tính về kết cấu công trình tạm này.

- Yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện các việc sau đây trước và trong quá trình thi công: Thử tĩnh kết cấu công trình tạm; phải có bộ phận giám sát riêng về kết cấu dàn bộ phận của công trình tạm để đảm bảo tránh phá hoại và khuyết tật mối hàn; nhà thầu phải quản lý chặt việc giám sát chất lượng công tác xây dựng móng trụ tạm; kiểm soát cao độ và khả năng chịu lực của các cọc đóng.

3, Ngày 12/6/2007 nhà thầu TKN có công văn số L-TKN/JVC-1302 gửi TVGS

Nội dung: trả lời công văn số PKG2RE-TKN-1371 của TVGS và báo cáo thiết kế (chỉnh sửa) về công trình tạm (đà giáo, ván khuôn) cho nhịp dầm hộp đổ tại chỗ của cầu chính (nộp hồ sơ để TVGS kiểm tra các kết quả tính toán về kết cấu công trình tạm sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của TVGS).

4, Báo cáo của Kỹ sư Hiroshi Kudo

Hiroshi Kudo là Kỹ sư kết cấu thép của TVGS. Kỹ sư này được ông Akiyama (kỹ sư thường trú của Gói thầu số 2 - Gói cầu chính) giao nhiệm vụ xem xét, thẩm tra nội dung báo cáo của Nhà thầu TKN tại văn bản số 1302.

Kết quả thẩm tra, Hiroshi Kudo đã có “báo cáo nội bộ - internal memo” gửi cho ông Akiyama (thư nội bộ này cũng được gửi kèm cho ông Yamashina và ông Vũ Hoàng Anh - là kỹ sư do TEDI cung cấp theo Hợp đồng). Nội dung đúng như dư luận báo chí đưa mấy ngày nay.

Căn cứ vào báo cáo của Hiroshi KUDO, ông Akiama đã mời nhà thầu TKN đến văn phòng Tư vấn (bãi công trường số 5) để trao đổi, yêu cầu Nhà thầu kiểm tra lại nội dung thiết kế của mình.

5, Ngày 30/6/2007 nhà thầu TKN có công văn số L-TKN/JVC-1341 gửi TVGS

Nội dung: Báo cáo kết quả nghiên cứu ý kiến thẩm tra của Kỹ sư Hiroshi KUDO và một số nội dung chỉnh sửa, gia cường công trình phụ tạm.

6,  Ngày 26/7/2007 nhà thầu TKN lại tiếp tục có văn bản số L-TKN/JVC -1385 gửi TVGS

Nội dung: Nộp phương án chỉnh sửa các công trình tạm (ván khuôn, đà giáo) và đề nghị TVGS xem xét, chấp thuận.

7, Ngày 13/8/2007, TVGS  đã có công văn số PKG2RE-TKN-1713 trả lời thư số 1385 của Nhà thầu

Nội dung: TVGS xác nhận tài liệu của Nhà thầu đã phản ánh được các yêu cầu của TVGS. Do vậy TVGS chấp thuận các công trình tạm (đà giáo, ván khuôn) cho nhịp dầm hộp đổ tại chỗ phía trụ tháp bờ Bắc và nhấn mạnh chỉ áp dụng cho phía bờ Bắc.

Kết luận từ các sự kiện trên: 

Loại hình thiết kế của hệ thống đà giáo, ván khuôn do nhà thầu chịu trách nhiệm. Theo quy định quốc tế, dự án cầu Cần Thơ có ba loại hình thiết kế và theo trình tự như sau:

Thiết kế kỹ thuật chi tiết (Tư vấn lập, Chủ đầu tư-Bộ GTVT phê duyệt); thiết kế Bản vẽ thi công (Nhà thầu lập, Tư vấn giám sát phê duyệt); thiết kế tổ chức thi công (Nhà thầu lập và tự chịu trách nhiệm, Tư vấn giám sát xác nhận phương án).

Trên cơ sở này, hệ thống hồ sơ bản vẽ thiết kế thực hiện các công trình tạm (đà giáo, ván khuôn) cho nhịp dầm hộp đổ tại chỗ phía trụ tháp bờ Bắc là loại bản vẽ “tổ chức thi công - Working Drawing”, do Nhà thầu lập và tự chịu trách nhiệm.

Bản "báo cáo nội bộ - internal memo" của kỹ sư Hiroshi Kudo là ý kiến của kỹ sư kết cấu thép khi được giao nhiệm vụ thẩm tra các hồ sơ thiết kế.

Kết quả kiểm tra phải báo cáo cho kỹ sư thường trú (là người lãnh đạo trực tiếp) để xem xét, có ý kiến chỉ đạo Nhà thầu điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Trong trường hợp này, TKN đã chỉnh sửa, bổ sung sau thẩm tra và đệ trình lại TVGS để xem xét; TVGS đã kiểm tra và xác nhận hồ sơ này thỏa mãn yêu cầu của mình. Tuy nhiên, trên thực tế sự cố kỹ thuật đã xẩy ra.

Mọi việc sẽ được cơ quan điều tra làm sáng tỏ đâu là nguyên nhân chính của sự việc trên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá