Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

TPO - Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra lấy ý kiến lần đầu Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động. Theo đó, bộ này đề xuất tăng tuổi hưu của nữ lên 60 tuổi, nam lên 62 tuổi.

Cụ thể, Dự thảo của Bộ LĐ-TB&XH đưa ra 2 phương án với tuổi nghỉ hưu. Thứ nhất là giữ tuổi nghỉ hưu như mức hiện hành (nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi).

Phương án 2, tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình. Cụ thể, kể từ ngày Bộ luật sửa đổi có hiệu lực, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường làm việc trong điều kiện lao động bình thường là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi, nhưng cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ 60 tuổi.

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động, công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với mức tuổi trên (nám có thể làm việc tới 67 tuổi, nữ tới 65 tuổi).

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định trên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng