Bộ nào còn tồn nhiều khiếu nại nhất?

TPO - Còn 570 khiếu nại chưa được giải quyết, trong đó bộ còn nhiều khiếu nại chưa giải quyết nhất là Bộ TN&MT (80), Bộ Y tế (60)...

Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải
Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải

Ngày 16/11, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, qua giám sát cho thấy, các bộ, ngành đều nghiêm túc, trách nhiệm trong giải quyết và trả lời khiếu nại. Có tới 21/24 Bộ trưởng, Trưởng ngành chỉ đạo và trực tiếp ký các văn bản trả lời gửi tới cử tri. Chính vì vậy, số lượng và chất lượng các khiếu nại được giải quyết có sự chuyển biến khá rõ rệt.

Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt kiểm tra việc cắt giảm các thủ tục hành chính, chấn chỉnh tình trạng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành chồng chéo; đề ra mục tiêu phải cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục trước 30/6/2018, các bộ, ngành đều tích cực triển khai, điển hình Bộ Công Thương, đã cắt giảm 675/1.216 điều kiện kinh doanh thuộc 27 nhóm ngành (chiếm 55,5%), được các chuyên gia đánh giá là bước tiến dài trong cải cách môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp...

Có 17 khiếu nại của cử tri gửi tới TANDTC và VKSNDTC có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm về tham nhũng; giải pháp khắc phục tình trạng oan, sai,…đều được nghiên cứu và trả lời.

Tuy nhiên, còn 570 khiếu nại chưa được giải quyết, trong đó bộ còn nhiều khiếu nại chưa giải quyết nhất là Bộ TN&MT (80),  Bộ Y tế (60); có 352/570 khiếu nại không nêu lộ trình và thời hạn giải quyết là chưa đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, một số khiếu nại đã được trả lời nhưng chưa rõ, không phù hợp thực tiễn nên cử tri lại tiếp tục khiếu nại.

Việc giải quyết khiếu nại phản ánh về tham nhũng, lãng phí còn bất cập, cử tri nhiều tỉnh, thành phố cho rằng, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt đối với nhiều vụ tham nhũng lớn.

Tuy nhiên, số vụ việc phát hiện, xử lý còn chưa tương xứng với tình hình mà cử tri phản ánh, xử lý hành chính, kỷ luật nội bộ còn nhiều; nhiều vụ việc tham nhũng được phát hiện do tố cáo của người dân hoặc mâu thuẫn nội bộ mà không phải qua công tác thanh tra, kiểm tra. Hiện tượng người dân phải “lót tay” để giải quyết công việc còn xảy ra khá phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành, trong phạm vi rộng, diễn biến phức tạp.

Cử tri các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đồng Nai, Quảng Ngãi kiến nghị cần công khai, minh bạch trong thi tuyển công chức, bổ nhiệm cán bộ, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư và thu phí các dự án BOT. Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong nhiều lĩnh vực còn rất hạn chế.

Cùng với đó, các khiếu nại phản ánh những bức xúc về hành vi, thái độ, đạo đức của một số cán bộ xã, phường làm công tác tiếp công dân cũng chưa được giải quyết hiệu quả, còn hiện tượng bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhưng không đủ trình độ, trách nhiệm như vụ việc xin cấp giấy chứng tử tại phường Văn Miếu (Hà Nội); vụ việc tại xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội); xã Yên Thịnh (Yên Định, Thanh Hóa); xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương) khi công dân xin xác nhận lý lịch để đi học, đi làm.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu tại mục 3 của báo cáo, trong đó đặc biệt quan tâm, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ có kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, đảm bảo điều kiện người dân được thực hiện quyền giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Các bộ, ngành, địa phương chú trọng bồi dưỡng năng lực, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức hàng ngày tiếp xúc với dân để giải quyết các thủ tục hành chính; Tìm giải pháp khả thi phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, nạn “lót tay”, “phong bì” để giải quyết công việc. 

Thủ tướng thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu bộ, ngành, chính quyền địa phương trong giải quyết, trả lời khiếu nại tố cáo theo Quyết định số 33, công khai cho cử tri và ĐBQH được biết để làm căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng