Bổ nhiệm cán bộ: “Nâng lên thì dễ mà hạ xuống thì rất khó”.

TPO - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải thận trọng trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, vì “nâng lên thì dễ mà hạ xuống thì rất khó”.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Ảnh IT
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Ảnh IT

Tại buổi làm việc với Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ, đại diện BHXH Việt Nam cho biết, tổng số biên chế của BHXH Việt Nam được giao là 19.281 biên chế; hợp đồng lao động trong toàn ngành là 2.388 chỉ tiêu. Số lượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng có mặt đến 31/12/2018 là 18.593 người, lao động hợp đồng 2.163 người.

Về thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tính đến ngày 31/12/2018, ngành BHXH đã tinh giản được 124 người theo Nghị định số 108. BHXH Việt Nam đã xây dựng Đề án “Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án. Theo đó, Đề án chia làm 2 giai đoạn, từ năm 2019-2021 và từ năm 2021-2025.

BHXH Việt Nam đề xuất giảm ít nhất 2 đơn vị cấp Ban trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, để đảm bảo chủ trương tinh gọn bộ máy; sắp xếp, kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có trong cơ cấu tổ chức BHXH Việt Nam ở Trung ương; giảm 128 phòng trực thuộc BHXH cấp tỉnh; giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; giảm 12 BHXH cấp huyện trên địa bàn huyện thuộc diện không đạt 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số trên cơ sở kết quả Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính; giảm 480 chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tại các đơn vị hợp nhất, giải thể.

Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, đối với chức danh công chức lãnh đạo thuộc diện Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam quản lý, có 497 lượt công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đối với chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc BHXH Việt Nam, có 278 lượt viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH cấp huyện do Giám đốc BHXH tỉnh quyết định bổ nhiệm theo phân cấp là 2.882 lượt viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, việc tuyển dụng công chức, viên chức tại ngành BHXH rất khó khăn vì tuyển dụng theo vị trí việc làm với những đặc thù của ngành, yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng làm việc đa dạng, phức tạp, khi được tuyển dụng vào làm việc vẫn phải mất thời gian dài để tiếp cận công việc.

Bà Minh nhấn mạnh công tác nhân sự đặc biệt quan trọng, và việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức ngành BHXH phải rất thận trọng vì có đến 70% công chức, viên chức tiếp xúc trực tiếp với tài chính; đặc biệt phải thận trọng trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý vì “nâng lên thì dễ mà hạ xuống thì rất khó”.

Bên cạnh đó, để phòng chống tham nhũng vặt, BHXH Việt Nam đã xây dựng thể chế và công khai các thủ tục hành chính một cách rộng rãi, với nhiều hình thức công khai khác nhau. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình nghiệp vụ, giúp minh bạch trong thu, chi BHXH, BHYT; đặc biệt công khai các địa chỉ về tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời ngăn ngừa, xử lý các vi phạm của công chức, viên chức trong ngành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng