Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Viễn thông làm Thứ trưởng

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Phan Tâm, Cục trưởng Cục Viễn thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Phan Tâm sinh năm 1965, được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế từ năm 2003. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, hàm Vụ trưởng và được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Viễn thông từ tháng 3/2015.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng