Bổ nhiệm nhân sự hai Viện Hàn lâm khoa học

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định về nhân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Bổ nhiệm nhân sự hai Viện Hàn lâm khoa học

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS. Châu Văn Minh
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS. Châu Văn Minh. Ảnh: Chinhphu.vn

Đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tại văn bản 388/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nay giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại Quyết định 387/QĐ-TTg, ông Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại Quyết định 385/QĐ-TTg, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam .

Đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tại Quyết định 386/QĐ-TTg, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định 384/QĐ-TTg, ông Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định 383/QĐ-TTg, ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng