Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế miễn nhiệm nhiều cán bộ 'thiếu tiêu chuẩn'

TPO - Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Y tế miễn nhiệm những viên chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về trình độ
Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về trình độ

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý, số lượng cấp phó của 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế trong giai đoạn từ 1/2016 - 6/2018.

Về tuyển dụng viên chức, trong giai đoạn thanh tra có 3 đơn vị tổ chức 3 kỳ thi tuyển, 9 đơn vị tổ chức 13 kỳ xét tuyển, kết quả trúng tuyển 826 trường hợp, trong đó có 3 người không đến nhận việc. Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, việc tổ chức thi, xét tuyển còn một số tồn tại như thành viên Ban đề thi không phải thành viên của Ban kiểm tra, sát hạch; đáp án câu hỏi, cách tính điểm, chấm thi còn sai sót…

Về xét đặc cách, trong giai đoạn thanh tra, có 16 đơn vị tổ chức xét tuyển đặc cách 142 trường hợp, trong đó có 73 trường hợp là người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực; 65 trường hợp là người tốt nghiệp ĐH loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ; 4 trường hợp là người tốt nghiệp ĐH loại khá (ngày 20/11 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng đặc cách đối với 4 trường hợp này).

Về cơ bản, các trường hợp xét tuyển đặc cách đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên trước khi tuyển dụng, một số đơn vị không xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc không gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế; 2 trường hợp không có chứng chỉ tin học khi tuyển dụng...

Tuy nhiên, theo Thanh tra Bộ, trước khi tuyển dụng, một số đơn vị không xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc không gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế; số lượng, thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch chưa đúng quy định; không có đầy đủ tài liệu, nội dung phỏng vấn người xét tuyển; 2 trường hợp không có chứng chỉ tin học khi tuyển dụng…

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý, qua kiểm tra 987 hồ sơ, đa số thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị, đến nay còn 8 trường hợp chưa được cử đi học. 10 trường hợp chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Bộ Y tế. Hiện 3 trường hợp đang đi học, 1 đã học xong đang chờ cấp bằng; 11 người thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và 2 người quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Đảng, từ năm 2016 trở về trước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và tương đương thuộc thẩm quyền quản lý.

Về số lượng cấp phó, qua kiểm tra hầu hết các phòng, khoa và tương đương của các đơn vị có số lượng cấp phó từ 1 – 2 người, 3 phòng có 2 đơn vị có số lượng cấp phó 3 người, nhiều đơn vị chưa có cấp phó, 2 khoa, phòng có 4 phó vượt quy định của Bộ Y tế.

Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm để xử lý các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định, đặc biệt là trong tuyển dụng và bổ nhiệm; có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

Hàng năm, Bộ Y tế cần rà soát, thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức khi được bổ nhiệm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào viên chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay; Miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương theo quy định của Bộ Y tế.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá