Bộ Nội vụ đề nghị Tuyên Quang thực hiện đúng bổ nhiệm lãnh đạo quản lý

TPO - Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó.

Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang  thực hiện đúng việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý
Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện đúng việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức bổ nhiệm lãnh đạo quản lý… trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang, từ 1/2017 – 2/2019.

Liên quan đến quản lý biên chế công chức, tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với 7 cơ quan, tổ chức. Về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy, đến thời điểm thanh tra, 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Cùng với đó, việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cũng còn nhiều thiếu sót về điều kiện tiêu chuẩn. Tại thời điểm thanh tra còn 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành, 1 công chức có bằng chuyên môn không phù hợp và 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng; một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm…

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó.

Đồng thời cần thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng, bố trí sắp xếp theo vị trí việc làm; thường xuyên tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định; chỉ đạo thủ trường các cơ quan, tổ chức nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng