Bộ Nội vụ đưa tiêu chí 3 đối tượng người tài được tuyển dụng

TPO - Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, có tuổi đời không quá 30 sẽ thuộc diện đối tượng người tài được tuyển dụng theo Nghị định 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ sinh viên và cán bộ khoa học trẻ.

Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, có tuổi đời không quá 30 sẽ thuộc diện đối tượng người tài được tuyển dụng
Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, có tuổi đời không quá 30 sẽ thuộc diện đối tượng người tài được tuyển dụng

Cơ sở giáo dục được đề xuất người tài

Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết, ba đối tượng người tài được tuyển dụng bao gồm:

Thứ nhất, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, có tuổi đời không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn về đạt giải trong các kỳ thi.

Thứ hai, những người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học, có tuổi đời không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn:

Thứ ba, người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học, có tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định đặt ra đối với những người có trình độ thạc sĩ và tương đương nêu trên.

Nghị định quy định, đối với sinh viên xuất sắc, hằng năm, các cơ sở giáo dục đại học phát hiện, lập danh sách những sinh viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tổng hợp danh sách gửi Bộ Nội vụ để xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao theo dõi, phát hiện, lập danh sách sinh viên là người Việt Nam tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này gửi Bộ Nội vụ để xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách.

Minh bạch, công khai trong tuyển dụng

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, để thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai ít nhất 3 lần liên tiếp trên 3 phương tiện thông tin đại chúng gồm báo viết, báo nói, báo hình của trung ương hoặc địa phương; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị về điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí cần tuyển, nội dung hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, điện thoại và địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân tiếp nhận hồ sơ.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị không phải là Lực lượng vũ trang vẫn phải thực hiện chế độ tập sự theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức để có thời gian tiếp cận, làm quen với công việc.

Tuy nhiên, thời gian chỉ từ 3 tháng đến 12 tháng, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí được tuyển dụng. Trong thời gian tập sự, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 1, hệ số lương 2,34; cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 2, hệ số lương 2,67; cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 3, hệ số lương 3,00. Đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Đối với người được thu hút vào lực lượng vũ trang, phong cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội và cấp bậc hàm sĩ quan công an tại thời điểm được tuyển dụng: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm Trung úy trở lên; cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I được phong cấp bậc hàm Thượng úy trở lên; cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được phong cấp bậc hàm Đại úy trở lên.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi tuyển dụng được đặc cách cử tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính.

Việc tổ chức và triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ, mạnh dạn phân công, giao nhiệm vụ, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện để các trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Đây là lần đầu tiên có một văn bản quy phạm pháp luật quy định một chính sách quốc gia về trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng.

Nghị định 140 của Chính phủ là văn bản thể chế hóa Kết luận 86-KL/TW của Bộ Chính trị, một văn bản có rất nhiều điểm đột phá về chủ trương của Đảng, quyết tâm của Bộ Chính trị và tâm huyết của những nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước mình muốn có những phát kiến mới để xây dựng một đội ngũ tri thức, bồi dưỡng nhân tài trở thành lực lượng lao động có chất lượng cao, chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành trong tất cả các lĩnh vực.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng