Bổ sung hơn 470 tỷ đồng bảo vệ đất trồng lúa

TP - Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho 9 địa phương số kinh phí trên để thực hiện bảo vệ đất trồng lúa năm 2014 theo quyết định của Thủ tướng.

Cụ thể, bộ này bổ sung từ ngân sách trung ương 470,8 tỷ đồng cho các địa phương, như: Bắc Ninh (13,7 tỷ đồng), Thanh Hóa (64,7 tỷ đồng), Đà Nẵng (1,09 tỷ đồng), Quảng Ngãi (14,9 tỷ đồng), Tây Ninh (25,4 tỷ đồng), Vĩnh Long (35,6 tỷ đồng), Hậu Giang (41,1 tỷ đồng), Đồng Tháp (113,06 tỷ đồng) và Kiên Giang (160,9 tỷ đồng). Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh trên quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung đúng mục tiêu, theo chế độ hiện hành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng