Bộ TNMT: Biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn

TP - Ngày 13/2, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ TNMT đã có công văn số 380/BTNMT-TCMT do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ký ngày 25/1/2017, gửi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế công bố hiện trạng môi trường biển tại các địa phương này đã an toàn sau sự cố do Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Theo văn bản này, sau công bố về hiện trạng môi trường biển vào ngày 22/8/2016 tại Quảng Trị, vẫn còn có 3 khu vực chịu tác động của dòng xoáy cục bộ có một số thông số trong nước biển cao hơn các khu vực khác, gồm khu vực Sơn Dương - Hà Tĩnh (diện tích khoảng 300km2), cửa Nhật Lệ - Quảng Bình (diện tích khoảng 330km2) và hòn Sơn Chà - Thừa Thiên - Huế (diện tích khoảng 160km2). Trong tháng 9/2016, Bộ TNMT tiếp tục thực hiện đánh giá bổ sung tại 3 khu vực nêu trên. Kết quả cho thấy, chất lượng nước biển, trầm tích đáy ở 3 khu vực này đã ổn định, không còn các giá trị cao hơn các khu vực khác và đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, QCVN 43:2012/BTNMT đối với vùng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.            

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng