DMCA.com Protection Status

Bộ TN&MT nói gì việc bổ nhiệm 98 lãnh đạo chưa đủ tiêu chuẩn

TPO - Bộ TN&MT vừa lí giải chuyện 98 lãnh đạo được bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn.

Bộ TN&MT nói gì việc bổ nhiệm 98 lãnh đạo chưa đủ tiêu chuẩn

Bộ TN&MT cho biết, phần lớn các trường hợp đã đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn tại thời điểm bổ nhiệm. Một số trường hợp đã bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất đạo đức tại thời điểm bổ nhiệm nhưng chưa có bằng chính trị do công tác tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Về 36 trường hợp thanh tra Bộ Nội vụ kết luận chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng, Bộ TN&MT cho biết, có 33 trường hợp được bổ nhiệm trước khi có quy định về chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng (Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017). Tại thời điểm bổ nhiệm đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ đã bổ sung chứng chỉ này vào tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý. Các trường hợp cán bộ đang giữ chức vụ quản lý đã được bổ nhiệm trước đây sẽ được bồi dưỡng để hoàn thiện. Tuy nhiên, do kinh phí đào tạo bồi dưỡng hạn chế, đồng thời để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong một thời gian ngắn không thể cử hết các cán bộ lãnh đạo đi bồi dưỡng để bổ sung chứng chỉ dẫn đến một số trường hợp chưa có chứng chỉ tại thời điểm thanh tra. Đến nay, các cán bộ này đều đã được cử đi bồi dưỡng để hoàn thiện các chứng chỉ nêu trên.

Đối với 3 trường hợp vào thời điểm bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng (có 02 trường hợp là bổ nhiệm lại) đều được thực hiện quy trình từ trước khi có quy định về tiêu chuẩn này.

Với một trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị và bốn trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương, Bộ TN&MT cho biết, các trường hợp bổ nhiệm nêu trên hầu hết là viên chức lãnh đạo cấp phòng của một số viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác điều tra cơ bản. Đây là các trường hợp được bổ nhiệm từ năm 2017 trở về trước. Tại thời điểm bổ nhiệm đã bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; có năng lực, phẩm chất đạo đức.

Tuy nhiên, do công tác tại các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thường xuyên phải làm việc lưu động. Mặt khác do chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ít so với nhu cầu nên chưa có điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị. Từ đầu năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo rà soát và cử các cán bộ còn thiếu tiêu chuẩn đi học để hoàn thiện theo quy định. Đến nay, các trường hợp nêu trên đã được cử đi học.

Về 2 trường hợp tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền vào năm 2011, 2012, Bộ TN&MT cho biết, đây là thời điểm các quy định về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển mới được ban hành. Do cách hiểu quy định chưa thống nhất đã dẫn đến việc thực hiện không đúng thẩm quyền. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận thấy rõ sai sót, đồng thời đã chỉ đạo hủy bỏ 01 quyết định tuyển dụng đối với 01 trường hợp. Trường hợp còn lại đang được xem xét để xử lý theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ để thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, việc tuyển dụng công chức, viên chức, việc bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ TN&MT giai đoạn từ 1-1-2016 đến 30-9-2018.

bộ tài nguyên môi trường bổ nhiệm cán bộ  - ảnh 1Nhiều cán bộ đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ TN&MT thường xuyên công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong ảnh là cán Bộ Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đi thực tế hiện trường. 

Theo kết luận, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn một số tồn tại, thiếu sót về điều kiện, tiêu chuẩn. Cụ thể, có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị, 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương, 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương (trong đó có 3 trường hợp thiếu tại thời điểm bổ nhiệm).

Đáng chú ý, một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ), 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng, thời gian bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu hoàn thành trong năm 2019.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị, xem xét không bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp.

Bộ Tài nguyên bổ nhiệm 98 cán bộ lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn

Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ, 98 trường hợp công chức, viên chức được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý các đơn vị cấp phòng, cấp vụ của Bộ TN&MT chưa đủ tiêu chuẩn như thiếu bằng cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hay chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng