Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Giảm các cơ quan trung gian

TP - "Những người có năng lực, giỏi chuyên môn phải được bố trí công việc để họ phát huy. Hướng tới là giảm số thứ trưởng trong các bộ, giảm các cơ quan trung gian"- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn

Tới đây phải xác định rõ vị trí làm việc. Trước đây cứ giao biên chế theo đầu các cơ quan, thì nay phải giao theo yêu cầu công việc. Trên cơ sở đó sẽ xác định được số lượng người làm việc cụ thể trong các cơ quan  để sắp xếp sao cho phát huy cao nhất năng lực của cán bộ.

Dĩ nhiên, việc sắp xếp đó cũng phải có bước đi, trước hết là xây dựng được chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho bộ máy đề cao tinh thần trách nhiệm  của cán bộ, công chức.

Khi ban hành các Nghị định mới của Chính phủ về quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, cơ quan ngang bộ theo cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XII, sẽ xử lý từng vấn đề chồng chéo, chưa rõ, chưa hợp lý, còn bỏ sót.

Về cơ cấu bên trong của các bộ, số tổng cục, cục và số vụ trong bộ sẽ được tính toán kỹ trên nguyên tắc các việc chuyên sâu thì phải hình thành các tổng cục và cục, còn lại sẽ bố trí sắp xếp cho hợp lý trên cơ sở phát huy tốt nhất năng lực cán bộ.

Những người có năng lực, giỏi chuyên môn phải được bố trí  công việc để họ phát huy. Còn những người dôi dư cũng phải tính sao để đảm bảo chính sách, làm tốt công tác tư tưởng để họ yên tâm thực hiện công việc. Hướng tới là giảm số thứ trưởng trong các bộ, giảm các cơ quan trung gian.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá