Bộ trưởng Công Thương yêu cầu không tặng quà Tết cho cấp trên

TP - Thủ trưởng các đơn vị không tặng quà Tết cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định

Trong Chỉ thị 17 ban hành sáng 30/12, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty thuộc bộ quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về việc tổ chức Tết năm 2017 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị không tặng quà Tết cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định... Thay vào đó, cần quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung...  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng