Bộ trưởng Giao thông tiếp dân vào ngày nào trong tháng?

TPO - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể sẽ tiếp công dân vào ngày đầu tuần của tuần cuối tháng.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Cụ thể, Bộ GTVT vừa thông báo lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ GTVT. Theo đó, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân một ngày trong một tháng vào ngày đầu tuần của tuần cuối tháng.

Thanh tra Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Bộ GTVT. Thời gian làm việc: Sáng từ 8 giờ 00 đến 11giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Việc lãnh đạo bộ ngành, địa phương tiếp công dân là nội dung được quy định tại Luật Tiếp công dân, có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch tỉnh phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng.

Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân ở T.Ư ít nhất 1 ngày/tháng. Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tháng. Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng. Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tuần.

Những người đứng đầu các cơ quan tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp: Vụ việc gay gắt, phức tạp có nhiều người tham gia, kéo dài, ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Khi tiếp công dân, người đứng đầu các cơ quan phải có ý kiến trả lời về giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay, người đứng đầu các cơ quan chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng