"Bộ trưởng không nhất thiết phải là đảng viên”

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung khi đề xuất giải pháp về công tác cán bộ, trong buổi hội thảo tại tổ chiều qua.

Cũng về vấn đề này, ông Đoàn Văn Kiển - tổng giám đốc Tập đoàn Than - khoáng sản cho rằng phải dân chủ hơn nữa, không thể giao cho vài người đi đánh giá cán bộ: "Tại sao chúng ta không học cha ông ta: tổ chức thi tuyển, kể cả chức vụ Bộ trưởng. Không nhất thiết Bộ trưởng phải là ủy viên TW”.

Mục tiêu “nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng”, theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, đã đề ra từ mấy đại hội rồi nhưng nội hàm đổi mới hệ thống chính trị lại vẫn chưa rõ. Nên chăng Đảng sẽ (chỉ) có Ban chiến lược và chính sách phát triển, Ban xây dựng Đảng, Ban tổ chức cán bộ, Ban tài chính.

Còn lại những vấn đề khác như kinh tế, văn hóa... để chính quyền làm, HĐND giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Và cũng cần phải làm rõ vấn đề giám sát của dân đối với Đảng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung kêu lên rằng: Chúng tôi thật sự sốt ruột về công tác tổ chức của cả hệ thống. Đảng phải là nhạc trưởng và hoàn toàn có thể sắp xếp tổ chức bộ máy, nhưng từ nghị quyết TW 7 đến nay có xu hướng tăng tổ chức chứ không giảm tổ chức.

Ông Trung phân tích: “Tôi cho rằng cái khó nhất là đánh giá cán bộ sao cho công tâm, khách quan trên cơ sở công việc. Người ta thường nể nang, né tránh, không dám đấu tranh. Cuối cùng chọn cách bỏ phiếu mà những anh hăng hái đấu tranh thì phiếu thấp”.

Ông Trung nhắc lại trường hợp ông Nguyễn Việt Tiến là do Bộ GTVT làm qui trình đề bạt để nói rằng “công tác xây dựng Đảng mà hư hư thực thực thì rất nguy hiểm”.

Ở khía cạnh khác, theo Bộ trưởng Đỗ Quang Trung, thẩm quyền và trách nhiệm của cán bộ lại không gắn với nhau nên khi có vụ việc gì đó xảy ra qui trách nhiệm rất khó. Trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền và người đứng đầu tổ chức Đảng ra sao? Quyền thì bị chia cắt, còn trách nhiệm thì không rõ ràng.

Vừa là bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa là phó trưởng Ban Tổ chức TW, ông Đỗ Quang Trung đề nghị cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tán thành đề nghị này, ông Đoàn Văn Kiển, tổng giám đốc Tập đoàn Than - khoáng sản, nói: “Không thể để ai hiểu Đảng lãnh đạo toàn diện là thế nào cũng được. Đảng lãnh đạo cả hai hệ thống các ban Đảng và hệ thống chính quyền".

Đề xuất giải pháp về công tác cán bộ, ông Kiển nói: "Tại sao chúng ta không học cha ông ta: tổ chức thi tuyển, kể cả chức vụ bộ trưởng. Không nhất thiết bộ trưởng phải là ủy viên TW”.

Bộ trưởng Đỗ Quang Trung nói thêm: “Bộ trưởng cũng không nhất thiết phải là đảng viên. Chúng ta đã nói như thế mấy nhiệm kỳ qua nhưng vẫn chưa làm được”.

Ông Kiển cho rằng phải dân chủ hơn nữa, không thể giao cho vài người đi đánh giá cán bộ. Những cán bộ tròn vo được đề bạt nhanh, thậm chí đề bạt lên cả cấp cán bộ chiến lược.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Quynh cho rằng: chúng ta đang hội nhập, đang bị sức ép rất lớn trong nhiều lĩnh vực. Riêng công tác xây dựng Đảng không phải chịu sức ép hội nhập nên rất chậm đổi mới.

Theo Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá