Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tiếp tục tiên phong trong đổi mới

TP - Tân Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, quan trọng không phải nói quá nhiều mà phải bằng hành động cụ thể, qua việc làm cụ thể; nói rồi có làm không, làm rồi có tốt không?

Tân Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.
Tân Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng.

Trong ngày nhận bàn giao chức Bộ trưởng KH&ĐT thay nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, tân Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã dành ít phút trải lòng với báo giới sau khi nhận nhiệm vụ mới. Cam kết sẽ tiếp nối tiến trình cải cách của người tiền nhiệm, ông Dũng nói thêm: “Cải cách, thay cái cũ bằng cái mới sẽ có đụng chạm, có ý kiến thuận và chưa thuận. Nhưng quan trọng đó là cái đúng và chúng ta phải làm. Chưa thuận sẽ phải thuyết phục để thuận, để người không thuận cũng phải hiểu, không cưỡng được và phải đồng thuận vì sự đi lên của đất nước”.

Cải cách và đổi mới sẽ đụng chạm tới các bộ ngành vì Bộ KH&ĐT là bộ tổng hợp, phải giữ và thổi lửa, cá nhân ông có thấy đó là sức ép?

Đổi mới và cải cách là xu thế tất yếu, không thể cưỡng lại được, nó quyết định sự phát triển và đi lên của đất nước. Bộ KH&ĐT được đánh giá là tiên phong trong đổi mới. Chúng tôi khẳng định tinh thần này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới bằng cách xây dựng chính sách để có một nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Với tinh thần của người tiền nhiệm, nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có gửi gắm: “Bộ KH&ĐT phải tiếp tục là người cầm cờ tiên phong về thể chế, chính sách. Việc chính là phải cùng tập trung làm để xây dựng luật lệ”, vậy tinh thần này sẽ tiếp nối ra sao trong thời gian tới?

Bộ KH&ĐT được đánh giá là tiên phong trong đổi mới. Chúng tôi khẳng định tinh thần này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới

Trong Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp đã có sự thay đổi rất nhiều, chúng tôi sẽ kiện toàn và sẽ khởi động lại Tổ công tác thi hành 2 luật này để hoạt động một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ sớm nắm bắt thông tin, để có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể.

Công tác quản lý của Chính phủ đối với Bộ KH&ĐT trong nhiệm kỳ này sẽ do hầu hết các Phó Thủ tướng phụ trách riêng rẽ, như về thống kê, đầu tư công, đầu tư nước ngoài, quản lý doanh nghiệp… điều này có thách thức gì khi triển khai những công việc cụ thể không?

Thực ra, sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng không có gì là thách thức, vì cùng một Chính phủ dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đều giúp việc cho Thủ tướng. Đối với cơ chế báo cáo, cơ chế điều hành như thế nào chúng ta cần xây dựng và hoàn chỉnh trong từng nội dung. Bộ KH&ĐT là đơn vị tham mưu tổng hợp sẽ bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực, không có một ngành, một lĩnh vực nào không có bóng dáng của ngành kế hoạch đầu tư.

Một trong những việc rất quan trọng trong đổi mới là vận động thống nhất sự đồng thuận, theo ông, vai trò của báo chí đóng góp cho công tác này ra sao?

Tôi đánh giá rất cao vai trò của báo chí, kể cả trong quá trình phát  triển của đất nước. Báo chí cần được tiếp cận thông tin một cách chính thống, chính xác, kịp thời nhất để truyền tải những tư tưởng, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Những tư tưởng, quan điểm trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước cần được truyền tải đến xã hội một cách chính xác nhất.

Xin cảm ơn ông!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá